SushiCo Albania
SushiCo

ÇFARË ËSHTË NIVELI I ANËTARËSISË?

Ekzistojnë tre nivele të anëtarësimit: NINJA, SAMURAI dhe GURU.

Kush është Ninja? NINJA
Të gjithë anëtarët të cilët shpenzojnë deri 42700 ALL brenda vitit.

Kush është Samurai?SAMURAI
Të gjithë anëtarët të cilët shpenzojnë prej 42701-73200 ALL brenda vitit, përveç fushatës bazë fitojnë + 2 % SushiCo Pikë shtesë.

Kush është Guru?GURU
Të gjithë anëtarët të cilët shpenzojnë mbi 73201 ALL brenda vitit, përveç fushatës bazë fitojnë + 3 % fitojnë + 3 % SushiCo Pikë shtesë.

Pikët e fituara SushiCo janë aktive pas konfirmimit të porosisë tuaj. Llogaritjet e anëtarësisë bëhen në fund të ditës.

Për më shumë informata +355 69 404 4066 - +355 69 70 333 99
Instagram
Whatsapp
Porosia Juaj
PËRFUNDO POROSINË